Gastouder, wie ben ik


Mijn naam is Saskia Koning, 58 jaar en heb 2 dochters van 21 en 18 jaar. Ik ben heel bewust aan het krijgen van mijn kinderen begonnen, mede door mijn grote kinderwens. Mijn motto: als de kinderen maar happy zijn en mogen opgroeien met veel zelfvertrouwen. Dit werk doe ik al met veel plezier vanaf januari 2010.

Ik kan uw kindje in een veilige, liefdevolle, huiselijke en gezellige omgeving verzorgen. Ik ben in het bezit van een diploma PW-4 (Pedagogisch werker, niveau 4) en heb een cursus "effectief praten met kinderen" gevolgd. Ik ben in het bezit van een Rode Kruis kinder en volwassen EHBO diploma en een VVE (=vroeg en voorschoolse educatie) van Kiki. Ik werk volgens de Zaaigoed-methode. Dit is een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode voor kinderen én ouders. U kunt een pedagogisch plan bij mij opvragen om te zien wat dit inhoud. 


Ik ben ingeschreven in het Landelijke Register Kinderopvang onder nummer 168655287 of kijk op:

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl (Koning, Castricum)

Ik werk met De Speelgarage uit Heemskerk (zie kolom contact op deze website). Ik kan werken met en zonder Gastouderbureau, maar zonder komt u niet in aanmerking voor aftrek bij de belastingdienst. U kunt ook uw eigen gastouderbureau aanbrengen.