Pedagogiek

Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Gastouders dragen een medeverantwoordelijkheid als zij de verzorging en opvoeding gedurende een deel van de week overnemen. Een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goede opvang is dat ouders en gastouder goed overleggen en afstemmen over deze gedeelde verzorging en opvoeding.

Merade Kinderopvang heeft een aantal pedagogische uitgangspunten die als basis dienen. En deze kunnen in overleg met de ouders aangevuld worden. Uiteraard staat de sfeer van veiligheid en geborgenheid voorop. En ligt mijn nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling.


Merade Kinderopvang staat voor:

- de eigenheid van het kind accepteren
- het zelfvertrouwen stimuleren
- de zelfstandigheid bevorderen
- sociaal gevoel en gedrag stimuleren
- kinderen leren omgaan met emoties
- waarden en normen overdragen
- duidelijke grenzen stellen


Sinds medio 2017 werk ik volgens de Zaaigoed methode. Dit is een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode voor kinderen én ouders. Ik heb een pedagogisch plan voor u ter inzage.