ZaaiGoed methode

De Zaaigoed methode is voor alle (pleeg/groot)ouders met kinderen van alle leeftijden. Zaaien doe je immers vanaf de geboorte. Opvoeden doen we met heel veel liefde en op de wijze waarop we denken dat het goed is. Opvoeden roept ook vragen op. Waarom doet mijn kind zo? Hoe kan ik mijn kind versterken? Waarom voel ik mijzelf soms meer politieagent dan ouder?

De Zaaigoed methode is voor iedereen toepasbaar en legt preventief een stevige basis in ieder kind en iedere opvoeder.

Het zorgt er o.a. voor dat kinderen:

- ontdekken wie ze zijn,
- een groeiend zelfvertrouwen ontwikkelen,
- emoties leren herkennen en hiermee om kunnen gaan,
- hun grenzen leren kennen en aangeven,
- leren focussen en daardoor doelen bereiken,
- durven te zijn wie ze zijn.

Als volwassene ga je mee in het bewustwordingsproces en zo ontstaat er een gemeenschappelijke taal. Hierdoor komt er meer begrip voor elkaar. Wanneer er problemen ontstaan, dan kun je terugvallen op de basis die gelegd is.